Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Εφάπαξ Βοήθημα ΤΑΛΣ

Όροι & Προϋποθέσεις
Share:    

(για την πλήρη ενημέρωσή σας ανατρέξτε στο β.δ. 160/70 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει)

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα οι μέτοχοι που εξέρχονται από τις Τάξεις του Λ.Σ. μετά τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς (15ετούς) πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα.

⎈ Το εφάπαξ βοήθημα είναι απαιτητό: α) μετά την έξοδο του δικαιούχου από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., β) με τη θέση στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας ειδικότερα για τις περιπτώσεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012, γ) με τη διακοπή της μετοχικής σχέσης ειδικότερα για τις περιπτώσεις υποβολής αίτησης διακοπής αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 13 του β.δ. 160/1970 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

⎈ Το εφάπαξ βοήθημα είναι καταβλητέο εντός εξαμήνου (6αμήνου) από της υποβολής στο Ταμείο των προβλεπομένων δικαιολογητικών από τον δικαιούχο. Επιτρέπεται η υπέρβαση του εξαμήνου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα χρηματικά διαθέσιμα του Ταμείου δεν επαρκούν για την καταβολή του βοηθήματος εντός της προθεσμίας αυτής.

⎈ Το εφάπαξ βοήθημα (ή το ποσό των επιστρεφομένων εισφορών) καταβάλλεται σε κάθε δικαιούχο αυτοπροσώπως ή στον νόμιμο τούτου πληρεξούσιο.

⎈ Δεν δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα όσοι εξέρχονται πριν την συμπλήρωση πλήρους δεκαπενταετούς(15ετούς) πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα. Από αυτούς όσοι έχουν συμπληρώσει δεκαετή (10ετή) πραγματική υπηρεσία δικαιούνται επιστροφή των κρατήσεων που έχουν καταβάλει από τις αποδοχές τους ατόκως.

⎈ Στις οικογένειες των μετόχων οι οποίοι αποβιώνουν ή κηρύσσονται σε αφάνεια, καθώς και στους μετόχους, οι οποίοι τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, χορηγείται εφάπαξ βοήθημα ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

⎈ Πραγματική υπηρεσία στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που παρέχει δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος, θεωρείται μόνο η υπηρεσία των μόνιμων ή δόκιμων, κατά περίπτωση, Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων που διανύθηκε στην κατάσταση της ενέργειας (ειδικά ο χρόνος υπηρεσίας των δόκιμων Λιμενοφυλάκων λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον καταβλήθηκαν οι αντίστοιχες εισφορές υπέρ Τ.Α.Λ.Σ.). Δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος κατά τον οποίο ο μέτοχος δεν λάμβανε αποδοχές.

⎈ Μέτοχοι που εξήλθαν από την Υπηρεσία και έλαβαν βοήθημα, εάν επανέλθουν ως έφεδροι δεν δύνανται να αποκτήσουν εκ νέου την ιδιότητα του μετόχου και συνεπώς δεν δικαιούνται να λάβουν εκ νέου βοήθημα κατά την νέα απομάκρυνση τους από την Υπηρεσία ενώ ούτε εισφέρουν στο Ταμείο κατά το χρόνο αυτό.

Δείτε εδώ: Υπολογισμός