Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών ετήσιας συντήρησης των πλοηγίδων Π.Υ. 52 και 54 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά Πλοηγικός Σταθμός

Επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προμήθεια ανταλλακτικών αεροπλάνων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης-επισκευής της πλοηγίδας Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας. Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.030,00€ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων. (Απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000). Πλοηγικός Σταθμός

Διευκρίνιση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προμήθεια ηλεκτρολογικού- ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

Διευκρίνιση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

  1. Αναφορικά με την από 30-06-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄ με θέμα : «Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για το έτος 2021: (α) Του μηχανογραφικού συστήματος …

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Αντικατάσταση μελών Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Παροχής Υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ και παρακείμενου πύργου για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού- ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

Διευκρίνιση ως προς την ημερομηνία διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης μηχανογραφικού συστήματος/ μηχανογραφικών εφαρμογών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια χρωμάτων προς κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ 413

Διενέργεια Κλήρωσης

Προμήθεια δέκα (10) Περιπολικών Σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12μ. με αεροθάλαμο ή με fender κλειστής κυψελίδας προς κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ματαίωση και επανάληψη Συποπτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης μηχανογραφικού συστήματος/ μηχανογραφικών εφαρμογών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας του Κεντρικού και Περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για χρονικό διάστημα δεκαεννέα (19) μηνών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια, εγκατάσταση και λοιπές εργασίες συστήματος επόπτευσης λιμένων με οπτική και συγκρότημα με οπτική/θερμική κάμερα για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων. Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια ελαστικού περιμετρικού ζωναριού για ανάγκες του ΠΛΣ-420 Κ.Λ. Πειραιά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των οκτώ χιλιάδων Ευρώ #8.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.).

Διενέργεια Κλήρωσης

Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (01) Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους προς κάλυψη αναγκών του Λ/Χ Λέρου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #9.000,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού σταθμού Κέρκυρας

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών των πλοηγίδων Π.Υ. 047-58 Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας. Πλοηγικός Σταθμός Κέρκυρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια ψυκτικού ρευστού R-410 (φρέον) για τον κλιματισμό του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. - παρακείμενου πύργου και περιφερειακών κτιρίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ηλεκτρικού δικτύου και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΒΘ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.