Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του ωκεανογραφικού σκάφους ‘’TARA’’ (IMO: 8817552) σημαίας Γαλλίας

Διενέργεια ωκεανογραφικής αποστολής εντός του Ελληνικού θαλασσίου χώρου

Αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση του ωκεανογραφικού σκάφους ‘’TARA’’ σημαίας Γαλλίας

Διενέργεια ωκεανογραφικής αποστολής εντός του Ελληνικού θαλασσίου χώρου

Χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “SOPHIE GERMAIN” (IMO 9930507) σημαίας Γαλλίας

Διενέργεια επισκευής βλάβης υποβρύχιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου οπτικών ινών στη ζεύξη Πάρος - Νάξος

Κατ’ εξαίρεση χρήση των πλοίων ‘’IEVOLI RELUME’’ (IMO 9280720) σημαίας Ιταλίας και ‘’NG WORKER’’ (ΙΜΟ 9533244) σημαίας Ιταλίας

Διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων συνεχούς ρεύματος 500kW στα πλαίσια της διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου

Αίτηση χορήγησης εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “SOPHIE GERMAIN” (IMO 9930507) σημαίας Γαλλίας

Διενέργεια επισκευής βλάβης υποβρύχιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου οπτικών ινών στη ζεύξη Πάρος – Νάξος

Έγκριση εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “GIULIO VERNE” (IMO 8302014) σημαίας Ιταλίας

Διενέργεια εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κρήτης - Αττικής

Αίτηση χορήγησης εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “SOPHIE GERMAIN” (IMO 9930507) σημαίας Γαλλίας

Διενέργεια επισκευής βλάβης υποβρύχιου καλωδίου οπτικού καλωδίου ΟΤΕ στη ζεύξη Μύκονος – Τήνος

Αίτηση χορήγησης εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “GIULIO VERNE” (IMO 8302014) σημαίας Ιταλίας

Διενέργεια εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κρήτης - Αττικής

Αίτηση χορήγησης εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “SOPHIE GERMAIN” (IMO 9930507) σημαίας Γαλλίας

Διενέργεια επισκευής βλάβης υποβρύχιου καλωδίου οπτικού καλωδίου ΟΤΕ στη ζεύξη Μύκονος – Τήνος

Αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση των πλοίων ‘’IEVOLI RELUME’’ (IMO 9280720) σημαίας Ιταλίας και ‘’NG WORKER’’(ΙΜΟ 9533244) σημαίας Ιταλίας

Διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων συνεχούς ρεύματος 500κv στα πλαίσια της διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου.
ΔΛΑ