Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Διενέργεια κλήρωσης

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής

Περίληψη Διακήρυξης Β΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου του Λιμεναρχείου Γυθείου
Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ

Διενέργεια κλήρωσης

Aντικατάσταση του δεύτερου (2ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες ΠΛΣ 1055 υπαγωγής Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κ.Λ/Χ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Για τη στέγαση Αποθηκευτικού Χώρου του Λιμεναρχείου Γυθείου

Διενέργεια κλήρωσης

Aνοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση αναπληρωτή προέδρου και αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών του ν 4412/2016, έτους 2023-2024

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση Αποθηκευτικού χώρου του Λιμεναρχείου Γυθείου

Διενέργεια κλήρωσης

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου

Διακήρυξη αριθ. 13/2023

Προμήθεια Γερανοφόρου Οχήματος
Διακήρυξη Αριθ. 13/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για κάλυψη αναγκών της πλοηγίδας Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας, έτους 2024.
Πλοηγικός Σταθμός Καβάλας