Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Διενέργεια κλήρωσης

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων στα κτίρια (ιδιόκτητα και μισθωμένα) που στεγάζουν Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε αυτά που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της διοίκησης του e-EΦΚΑ...

Διενέργεια κλήρωσης

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής

Περίληψη Διακήρυξης Β΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου του Λιμεναρχείου Γυθείου
Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ

Διενέργεια κλήρωσης

Aντικατάσταση του δεύτερου (2ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες ΠΛΣ 1055 υπαγωγής Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κ.Λ/Χ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Για τη στέγαση Αποθηκευτικού Χώρου του Λιμεναρχείου Γυθείου

Διενέργεια κλήρωσης

Aνοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση αναπληρωτή προέδρου και αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών του ν 4412/2016, έτους 2023-2024

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση Αποθηκευτικού χώρου του Λιμεναρχείου Γυθείου

Διενέργεια κλήρωσης

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου

Διακήρυξη αριθ. 13/2023

Προμήθεια Γερανοφόρου Οχήματος
Διακήρυξη Αριθ. 13/2023