Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για χρήση του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 1000 Λ/Χ ΚΥΜΗΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για χρήση των περιπολικών οχημάτων ΑΛΣ 3444-ΑΛΣ 5700-ΑΛΣ3271 και τυχόν διερχομένων οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Λ/Χ ΚΥΜΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης υφιστάμενης μηχανογραφικής εφαρμογής του Λογιστηρίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας (τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./ Τ.Ε.Ο.Θ.) για το οικονομικό έτος 2023 Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Διενέργεια κλήρωσης

Συγκρότηση Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια διακοσίων (200) Ξιφών Α/Ξ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με εξαρτύσεις»

Διενέργεια κλήρωσης

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Προμήθεια τριών (03) ταχύπλοων σκαφών (Tender) για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 060-070-080»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) για τις ανάγκες των χερσαίων μέσων υπαγωγής του και προϊστάμενης αρχής 9ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.. Λ/Χ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Διενέργεια Κλήρωσης

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Προμήθεια δέκα (10) περιπολικών σκαφών με πετρελαιοκινητήρες (DIESEL) ναυτικού τύπου, ολικού μήκους από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέτρα, με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον έντεκα (11)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανάθεση προμήθειας Πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων μέσων Β΄Λ/Τ Αγίου Κωνσταντίνου, Γ΄Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης και τυχόν διερχομένων οχημάτων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έως την 31-12-2023 Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής της Πλοηγίδας Π48 Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου (cpv προμήθειας:50244000-7 Πλοηγικός Σταθμός Ηρακλείου

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Προμήθεια α) πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και β) αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 προς κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Υπηρεσίας μας και Λιμενικών Αρχών υπαγωγής μας έως την 31-12-2023 Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ