Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Συντήρηση των τουρμπινών των κινητήρων των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών με ωρομίσθια αμοιβή για τις ανάγκες των πλοηγίδων και του κτηρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, για το έτος 2024
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια υφάσματος μαύρου Σεβιότ, λευκού σύμμικτου, κομβίων και διακριτικών σημάτων προς κάλυψη αναγκών προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια σημαιών για την κάλυψη αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 προς κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων ΛΧ Ζακύνθου έως την 31-12-2024
Λ/Χ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ντίζελ, CPV:09134100-8, για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων του πλοηγικού σταθμού Ηρακλείου
Πλοηγικός Σταθμός Ηρακλείου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 προς κάλυψη των αναγκών των χερσαίων και πλωτών μέσων ΚΛ Κέρκυρας έως την 31-12-2024
Κ.Λ/Χ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πλοηγού, από και προς τα υπόχρεα πλοία προς πλοήγηση που θα καταπλεύσουν στο λιμένα Μυκόνου Π.Σ. ΜΥΚΟΝΟΥ, υπαγωγής του
Πλοηγικός Σταθμός Σύρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης έτους 2024 για εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού με πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134100-8) των πλοηγίδων Π.Υ.47 και 58 Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας
Πλοηγικός Σταθμός Κέρκυρας