Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Διενέργεια Κλήρωσης

Ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Διενέργεια κλήρωσης

Ορισμός Ετήσιων Επιτροπών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια σαράντα δυο (42) καθισμάτων εργασίας
Λιμεναρχείο Πειραιά Κ.Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ

Περίληψη διακήρυξης Α' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δ’ Λ/Τ Λεωνιδίου, του Λ/Χ Ναυπλίου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης προς κάλυψη ΑΛΣ 2120 Γ΄Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης για το έτος 2024
Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια τριών (03) επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων και ενός (01) επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων
Σχολή Λ/Φ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού σταθμού Ηρακλείου

Προμήθειας Πετρελαίου κίνησης ντίζελ, CPV: 09134100-8, για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου
Πλοηγικός Σταθμός Ηρακλείου

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δ’ Λ/Τ Λεωνιδίου, του Λ/Χ Ναυπλίου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης, CPV: 09132100-4, προς κάλυψη αναγκών πλωτού μέσου Λ/Χ Σάμου ΠΛΣ-1063

Διενέργεια κλήρωσης

Αντικατάσταση του αναπληρωτή του πρώτου (1ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών»