Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 προς κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των πλωτών μέσων Λιμενικής Αρχής Κεφαλληνίας έως την 31-12-2023

Διενέργεια κλήρωσης

Αντικατάσταση του πρώτου (1ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

Διενέργεια κλήρωσης

Aντικατάσταση του πρώτου (1ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής(α) παρακολούθησης-παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και (β) παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 30.000€ χωρίς Φ.Π.Α

Διακήρυξη αριθ. 10/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού

παροχή υπηρεσιών Είδος Α΄: Σύστημα οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης πόρων στον τομέα της Ναυτιλίας. Είδος Β΄: Συντήρηση και υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Μ.Π.Υ. και των μισθοδοτούμενων από το ΚΕΣΕΝ/Π-Μ για τα έτη 2023- 2024- 2025 με δυνατότητα παράτασης για το έτος 2026. Είδος Γ΄: Συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση της μηχανογραφικής εφαρμογής του τακτικού προϋπολογισμού – μητρώου δεσμεύσεων και παγίας προκαταβολής Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τα έτη 2023- 2024- 2025 με δυνατότητα παράτασης για το έτος 2026
Διακήρυξη Αριθ. 10/2023

Διακήρυξη αριθ. 09/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού

Προμήθεια Σωστικών Πυροτεχνικών (Φωτοβολίδες – Καπνογόνα Θαλάσσης – Βεγγαλικά Χειρός) και Ορμιδοβόλων Συσκευών Ταχείας Εκτόξευσης (Ο.Σ.Τ.Ε.) με παρελκόμενα
Διακήρυξη Αριθ. 09/2023

Διακήρυξη αριθ. 08/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού

Προμήθεια φυγοκεντρικών διαχωριστήρων πετρελαίου και αεροσυμπιεστών για τα ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080
διακήρυξη 08/2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια ειδών και πρώτων υλών για την κάλυψη αναγκών κυλικείου της Λέσχης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΔΠ ΛΕΣΧΗ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια ειδών και πρώτων υλών προς κάλυψη αναγκών του εστιατορίου της Λέσχης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΔΠ ΛΕΣΧΗ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Διενέργεια κλήρωσης

Για την ανάδειξη του αναπληρωτή Προέδρου, των αναπληρωματικών μελών και του αναπληρωτή γραμματέα της Ετήσιας Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων πλην των απευθείας αναθέσεων, έτους 2023-2024.

Διενέργεια κλήρωσης

Συγκρότηση έκτακτης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της αριθ. 07/2023 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑ: 9ΠΦΥ4653ΠΩ-Β4Κ)
Διακήρυξη Αριθ. 07/2023