Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων

Share:    

Η Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων (ΔΙ.ΜΕ.ΚΑ.Π.) είναι αρμόδια για:

(i) τον έλεγχο και την έγκριση των σχεδίων, μελετών και λοιπών στοιχείων υπό ελληνική σημαία πλοίων που παρακολουθούνται και πιστοποιούνται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων,

(ii) την καταμέτρηση πλοίων,

(iii) τη διενέργεια των αρχικών επιθεωρήσεων, των επιθεωρήσεων μετασκευής, των σχετικών ελέγχων και την πιστοποίηση πλοίων, στους τομείς που αφορούν στην κατασκευή, στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στα συστήματά τους, σε θέματα ναυτικής ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης,

(iv) την παρακολούθηση ναυπηγήσεων και μετασκευών πλοίων στην Ελλάδα,

(v) την παρακολούθηση της σχετικής διεθνούς και ενωσιακής νομοθεσίας,

(vi) τη διαχείριση και κατάρτιση τεχνικών κανονισμών των πλοίων καθώς και

(vii) την παροχή σχετικών διευκρινίσεων επί της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σχεδίαση, την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων υπό ελληνική σημαία.

Η ΔΙ.ΜΕ.ΚΑ.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες της μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:

α) Τμήμα Κατασκευής, Ευστάθειας και Ενδιαίτησης

β) Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και Εξοπλισμού

γ) Τμήμα Πρόληψης Ρύπανσης και Φορτίων

δ) Τμήμα Συντονισμού και Τεχνικών Κανονισμών