Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

H υπ’ αριθ. 21168/16-03-2022 (Β’ 1193) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) της προγραμματικής περιόδου 2021-2025» 

O Ν.4635/2019 (Α΄ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4849/2021 (Β΄ 207)

H υπ’ αριθ. 62564/07-07-2021 (Β΄ 2442) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2025»

H υπ’ αριθ. 126518/29-11-2021 (Β΄ 5524) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης»

H υπ’ αριθ. 141748/31-12-2021 (Β΄ 6358) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «1η Αναθεώρηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2025»

H υπ’ αριθ. 55415/02-06-2022 (Β΄ 2741) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 62564/04-06-2021 Υπουργικής Απόφασης “Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 (Β΄2442)”» 

H υπ’ αριθ. 95189/16-09-2020 (Β΄ 3961) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) της προγραμματικής περιόδου 2021-2025»

Η Π.Υ.Σ. υπ' αριθ. 38/31-08-2020 (Α' 174) "Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025"

Η Υ.Α. 4378/15-01-2020 (Β' 67) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 30457/11-03-2021 (Β' 998) "Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 (Α'167) "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις"

Η Υ.Α. 64957/10-06-2021 (Β' 2548) "Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων"

Ιστότοπος Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης