Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Τροποποίηση τεχνικών απαιτήσεων

Προμήθεια μεταλλικών ραφιών (dexion) προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.

  1. Αναφορικά με την από 20-04-2022 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια μεταλλικών ραφιών (dexion) προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. διευκρινίζεται ότι τροποποιείται το Τεύχος των Τεχνικών Απαιτήσεων ως προς τον πίνακα της παραγράφου : "V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ" σύμφωνα με το συνημμένο Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων.

  2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση.
Share: