Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης) στη διαδικασία ανάθεσης του ανταγωνιστικού διαλόγου του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης

Προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η έναρξη του σταδίου Β.ΙΙ της Β’ Φάσης της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης, και καλεί τους Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενους, κατά το στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης, να υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά, εφόσον επιθυμούν, για την επιλογή αναδόχου για την κατάρτιση Δημόσιας Σύμβασης με αντικείμενο «την προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης για προμήθεια μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από εθνικούς πόρους.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Πρόσκλησης (Συστημικός Αριθμός: 145660-2).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19-11-2022 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-12-2022 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-137-4606 και 213-137-1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη Αριθ.15/2021
Share: