Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

προμήθεια α) πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και β) αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Λιμενικής Αρχής Αγίου Νικολάου έως την 31-12-2023
  1. Η Λιμενική Αρχή Αγίου Νικολάου σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας α) πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και β) αμόλυβδης βενζίνης CPV 9132100-4 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Λιμενικής Αρχής Αγίου Νικολάου έως την 31-12-2023, εκτός εάν νωρίτερα εξαντληθεί η ανωτέρω (β) σχετική πίστωση .

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ #5.511,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 28410-90108 για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 13/04/2023 και ώρα 10:00, στο Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
Λ/Χ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Share: