Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Παράταση Διενέργειας ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου

Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις Δημόσιες Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι η διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις Δημόσιες Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.)», η οποία ανακοινώθηκε με την αριθ. πρωτ.: 2834.4/47409/2023/28-6-2023 Ανακοίνωση Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ι.Π.Ε.Α. 4ου, στην ιστοσελίδα του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. www.hcg.gr (στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών) και στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. www.ynanp.gr (στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις à Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις) και στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ.) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις (Διαβούλευση με Μοναδικό Κωδικό: 23DIAB000026793 / Ημερομηνία δημοσίευσης 28-6-2023), παρατείνεται έως και την Πέμπτη 20-7-2023.

ΔΣΕΝ ΣΠΜ
Share: