Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Καθορισμός εξεταστικών περιόδων έτους 2024 για την απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας ειδικότητας εκτός Δ.Σ. STCW