Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Επαναληπτική Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 09/2022

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ειδικότερα πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Πλοηγικών Σταθμών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και ειδικότερα του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά για τα έτη 2022,2023,2024 και 2025

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται επαναληπτικός ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με αντικείμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων και ειδικότερα πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και ειδικότερα του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά για τα έτη 2022,2023,2024 και 2025 συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ #1.920.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) Ειδικότερα: Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσης του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τον νομό Αττικής, και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr), σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ μέχρι και ΣΤ’ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής), και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4257/2014 (Α’ 93).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας των οικονομικών ετών 2022-2023-2024 και 2025 του Φορέα, και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 1611ι.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 158137).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12-04-2022 και ώρα 12:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27-04-2022 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 03-05-2022 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1374653 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη Αριθ. 09/2022
Share: