Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προμήθεια εκπαιδευτικών φυσιγγίων 9x19mm, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) εκπαιδευτικών φυσιγγίων 9x19mm, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή.

Ημ/νία : 23–09–2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 362

Share: