Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Διακήρυξη αριθ. 15/2022

Προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, διαγωνισμός διεθνούς συμμετοχής με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και με αντικείμενο την προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, με προϋπολογισμό ανά σκάφος τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #3.400.000€# και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ #47.600.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και από εθνικούς πόρους.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -171307-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03-9-2022 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-9-2022 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-137-4606 και 213-137-1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διακήρυξη Αριθ.15/2022
Share: