Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Απόφαση Έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης

Προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η κήρυξη της διαδικασίας του διαλόγου, στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου, ως περατωθείσα και ότι συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου με την έκδοση, σε έτερο χρόνο, της πρόσκλησης του σταδίου Β.ΙΙ της Β’ φάσης, με όλους τους προεπιλεγέντες διαγωνιζόμενους : i. «FERRETTI S.P.A», ii. «KEWATEC ALUBOAT OY AB», iii. «MARINE ALUTECH OY AB», iv. «PENGUIN SHIPYARD INTERNATIONAL PTE LTD», και v. «VIKING NORSAFE LIFE SAVING EQUIPMENT HELLAS Α.Ε», για την επιλογή αναδόχου για την κατάρτιση Δημόσιας Σύμβασης με αντικείμενο «την προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης για προμήθεια μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.

Διακήρυξη Αριθ.15/2021
Share: