Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Αποδοχή πρόσκαιρης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ κατά την υποβολή προσφοράς από υποψήφιο οικονομικό φορέα με την επωνυμία «MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO» στους συστημικούς αριθμούς -135304-, -135306-, -135307- και -135308-

Αριθ. 06/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ 21PROC008969410 - ΑΔΑ ΩΞΝΙ4653 ΠΩ-ΙΦΘ), όπως αυτή παρατάθηκε

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς στους συστημικούς διαγωνισμούς με Α/Α -135304-, -135306-, -135307- και -135308-, της αριθ. 06/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 21PROC008969410 – ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ), όπως παρατάθηκε, αποκλειστικά για τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO», λόγω πρόσκαιρης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ κατά την υποβολή προσφοράς από υποψήφιο οικονομικό φορέα με την επωνυμία «MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO» και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, για τα ακόλουθα Είδη της αριθ. 06/2021 Διακήρυξης:

  • ΕΙΔΟΣ Β΄ : Προμήθεια δέκα (10) περιπολικών σκαφών με βενζινοκινητήρες (Αμόλυβδης) ναυτικού τύπου, ολικού μήκους από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέτρα (Συστημικός Αριθμός: 135304),
  • ΕΙΔΟΣ Δ΄ : Προμήθεια τριών (03) ταχύπλοων σκαφών (Tender) για την κάλυψη των αναγκών των Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης 060-070-080 (Συστημικός Αριθμός: 135306),
  • ΕΙΔΟΣ Ε΄ : Προμήθεια τριών (03) ταχύπλοων σκαφών διάσωσης (Fast Rescue Boat) για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080 (Συστημικός Αριθμός: 135307), και
  • ΕΙΔΟΣ ΣΤ΄ : Προμήθεια ενός (01) ταχύπλοου σκάφους (Tender) για το Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης 050 (Συστημικός Αριθμός: 135308),

ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς για τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO» η Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια του διαγωνισμού της αριθ. 06/2021 Διακήρυξης – για το σύνολο των συστημικών αριθμών) για την Πέμπτη, 14-10-2021 και ώρα 11:00.

Share: