Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια τριών (03) ηλεκτρικών παλετοφόρων (εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης) για μεταφορά υλικών απορρύπανσης

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (03) ηλεκτρικών παλετοφόρων (εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης) για μεταφορά υλικών απορρύπανσης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ #12.000,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΘΑ.Π 2ο στα εξής τηλέφωνα : 213 137 4946 & 213 137 4203, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια τριών (03) ηλεκτρικών παλετοφόρων (εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης) για μεταφορά υλικών απορρύπανσης», μέχρι και την 11–06–2021 και ώρα 15:30΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, στο Γρ. 310 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Share: