Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών (στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης) στη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης

Προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών της αριθ. πρωτ.: 2832.3/82641/2022/18-11-2022 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (22PROC011628984 - ΑΔΑ 6ΕΟΣ4653ΠΩ-ΠΨΗ) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στο συστημικό διαγωνισμό με α/α 145660-2, του σταδίου Β.ΙΙ της Β’ Φάσης του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ #34.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), κατά τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περίπτωση α΄ του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών) ορίζεται η Παρασκευή, 20-01-2023 και ώρα 11:00

Διακήρυξη Αριθ.15/2021
Share: