Reminder: You are viewing our sharing site. Content may differ from our live site.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

  1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, οι τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης» εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 358.020,00€ με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών χαρακτηριστικών, επί του προϋπολογισμού, επί του χρόνου παράδοσης, επί του κριτηρίου κατακύρωσης κ.ο.κ.

  2. H συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν είναι δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών οι τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές της επικείμενης προμήθειας, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Ομοίως, στο επισυναπτόμενο αρχείο Πίνακας Στοιχείων Έργου, τίθενται πληροφορίες για την επικείμενη προμήθεια (προϋπολογισμός, δυνατότητα τμηματικής υποβολής, κριτήριο κατακύρωσης κλπ). Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.

  3. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με μοναδικό κωδικό 2024DIAB28446 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων που έχουν αναρτηθεί στον εν λόγω σύνδεσμο, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς διαβούλευση. Επισημαίνεται ότι, κατά την καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οι εν λόγω παρατηρήσεις/σχόλια αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οικονομικοί φορείς επιθυμούν την υποβολή πινάκων, σχεδίων, εικόνων, χαρτών ή φωτογραφιών, τότε τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν στο dipea.d@yna.gov.gr, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της διαβούλευσης που αφορούν.

  4. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις», στην ιστοσελίδα του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. (www.ynanp.gr) στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις → Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και ο Πίνακας Στοιχείων Έργου θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις».

  5. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Share: